כל האישורים התקנים והתעודות במקום אחד

 

 תקן אש מעודכן - קוריאן שיק

 תקן לבדיקת הכתמה - קוריאן שיק

 תקן להיגיינה של כיורים - קוריאן שיק

 תקן נגד החלקה - קוריאן שיק

 תקנים בנלאומיים ונתוני עמידות - קוריאן שיק

 תקן אש - קוריאן שיק

 שימוש הקוריאן במקלטים ומרחבים מוגנים - קוריאן שיק 

 קוריאן כחומר מאושר לבנייה ירוקה - קוריאן שיק

 תעודת בדיקת עמידות לחום, שריפה, ספיגות ושבר של הקוריאן - קוריאן שיק

 קוריאן החומר לבתי חולים ומעבדות -קוראין שיק 

 טבלת צבעי ראל לקוריאן - קוריאן שיק

 תקן עמידות בהחלקה P120 - קוריאן שיק

 תקן עמידות בהחלקה P80 - קוריאן שיק

 אישור פיקוד העורף לקוריאן - קוריאן שיק

 אישור בטיחות הקוריאן - קוריאן שיק